Zakład Fizyki Makromolekularnej
Strona główna
Zespół
Badania
Aparatura
Seminaria
Publikacje
Nasze
konferencje
Aktywność
konferencyjna
Projekty
Programy
Najbliższe
wydarzenia
Linki
Kontakt

wizyta

od 2020-09-20

Dr Monika Makrocka-Rydzyk  | 1994-10 - obecnie

Adiunkt

   WF UAM pokój: 132      +48 61-829-5238       mrydzyk@amu.edu.pl

  0000-0003-4426-2806     4233766 / AAE-5462-2021     23088786400  

Zainteresowania naukowe:
Wpływ modyfikacji układów polimerowych (kopolimery, mieszaniny) na ich strukturę i dynamikę molekularną.

Publikacje           Doktorzy      Magistrowie           Seminaria


17.

Dobies M., Makrocka-Rydzyk M., Jenczyk J., Jarek M., Spontak R.J., Jurga S.

Molecular dynamics study of polystyrene-b-poly(ethylene oxide) asymmetric diblock copolymer systems Two polystyrene-b-poly(ethylene oxide) (PS-b-PEO) diblock copolymers differing in molecular mass (49 and 78 kDa), but possessing the same PEO cylindrical morphology, are examined to elucidate their molecular dynamics. Of particular interest here is the molecular motion of the PEO blocks involved in the rigid amorphous fraction (RAF). Analysis of complementary thermal calorimetry and X-ray scattering data confirm the presence of a microphase-separated morphology, as well as semi-crystalline structure, in each copolymer. Molecular motion within the copolymer systems is monitored by dielectric and nuclear magnetic resonance spectroscopies. Results reported herein reveal the existence of two local, Arrhenius-type processes attributed to non-cooperative local motion of PEO segments involved in fully amorphous and rigid amorphous PEO microphases. In both systems, two structural relaxations governed by glass transition phenomena are identified and assigned to cooperative segmental motion in the fully amorphous phase (the αc process) and the RAF (the αc process). We measure the temperature dependence of the dynamics associated with all the processes mentioned above and propose that these local processes are associated with corresponding cooperative segmental motion in both copolymer systems. In marked contrast to the thermal activation of the αc process as discerned in both copolymers, the αc process appears to be a sensitive probe of the copolymer nanostructure. That is, the copolymer with shorter PEO blocks exhibits more highly restricted cooperative dynamics of PEO segments in the RAF, which can be explained in terms of the greater constraint imposed by the glassy PS matrix on the PEO blocks comprising smaller cylindrical microdomains.

Langmuir, 33(36), 8856-8868 (2017)

DOI: 10.1021/acs.langmuir.7b02017   (Pobrane:  2020-10-23)


16.

Krysiak E., Wypych-Puszkarz A., Krysiak K., Nowaczyk G., Makrocka-Rydzyk M., Jurga S., Ulański J.

Core-shell system based on titanium dioxide with elevated value of dielectric permittivity: Synthesis and characterization In this work we report a reproducible and efficient method of surface modification of titania nanoparticles (rutile) via reversible-deactivation radical polymerization. Herein, we graft poly(di (ethylene glycol) methyl ether methacrylate) from the surface of TiO2in an amount of 21 wt% within the reaction time of 3 h 15 min. The amount of grafted polymer was assessed by Thermogravimetric Analysis and it is one of the highest reported till now for this ceramic nanoparticles by atom transfer radical polymerization. The properties of inorganic-organic, i.e. core-shell material, as well as of pristine TiO2 and neat polymer were examined by Infrared and Dielectric Spectroscopies. The shape of the nanoparticles and the thickness of the polymer coating shell were investigated by means of High Resolution Transmission Electron Microscopy. The obtained nanocomposite exhibits dielectric permittivity e0= 18 and loss tangent around 1 102 at 20C. The described method allows controlling a length and chemical structure of the grafted polymer from ceramic core, thus to tailor a physical properties of nanoparticles and of nanocomposites.
(C) 2015 Elsevier B.V. All rights reserved.

Synthetic Metals, 209(3), 150-157 (2015)

DOI: 10.1016/j.synthmet.2015.06.028


15.

Makrocka-Rydzyk M., Woźniak-Braszak A., Jurga K., Jurga S.

Local motions in poly(ethylene-co-norbornene) studied by 1H NMR relaxometry Molecular motions in poly(ethylene-co-norbornene) were studied in a temperature range well below its glass transition point by a few techniques based on the NMR phenomenon. Temperature dependencies of proton spin-lattice relaxation times T1 (at 200 MHz and at 30.2 MHz), proton spin-lattice relaxation time in the rotating frame T1ρ (at 68 kHz) and frequency dispersion of proton spin-lattice off-resonance relaxation times in the rotating frame View the MathML source were determined for the copolymer. Analysis of 1H NMR relaxation data permitted characterization of local motions occurring in the copolymer i.e. rotation of methyl groups around C3 axes, reorientations of methylene groups and motions of segments of polymer chains including norbornene groups.

Solid State Nuclear Magnetic Resonance, 71, 67-72 (2015)

DOI: 10.1016/j.ssnmr.2015.08.005


14.

Bilski P., Dobies M., Kozak A., Makrocka-Rydzyk M.

Autorstwo lub wspólautorstwo książki, podręcznika akademickiego, monografii, zeszytów ćwiczeń i innych materiałów dydaktycznych, a także redakcja edytorska, słowo wstępne,
w wydawnictwach naukowych ISSN lub ISBN,
oraz w wydawnictwach popularno - naukowych.

Materiały do ćwiczeń ze wstępu do pracowni fizycznej: Normy ISO i matematyka w laboratorium Podręcznik dla studentów nauk przyrodniczych (zwłaszcza fizyki) w przystępny sposób przedstawia sposoby prezentacji danych pomiarowych, opracowania wyników doświadczeń laboratoryjnych i oceniania niepewności pomiarowych zgodnie z normami ISO. Wiadomości teoretyczne i praktyczne zostały zebrane w dziewięciu rozdziałach. W pierwszym opisano współczesne podejście do eksperymentu fizycznego. W rozdziale drugim przeanalizowano ocenę niepewności pomiarowych dla najczęściej używanych przyrządów pomiarowych. Rozdziały trzeci, czwarty i piąty zawierają wiedzę ze statystyki i analizy matematycznej niezbędną do oceny niepewności standardowych typu A oraz B dla pomiarów bezpośrednich i złożonych (pośrednich), a także dla parametrów uzyskanych z analizy regresji liniowej. Rozdziały szósty, siódmy i ósmy dają studentom narzędzia matematyczne do porównania wyników pomiarów (także metodą parametrycznych testów istotności), planowania dokładniejszego eksperymentu oraz dyskusji wyników i wyciągania wniosków z przeprowadzonego eksperymentu. We wszystkich wymienionych rozdziałach znajdują się rysunki obrazujące podany materiał teoretyczny i przykłady tak skonstruowane, aby pokazać, że do ich opracowania wystarcza tylko użycie prostego programu komputerowego (np. Excel), podobnie jak w laboratoriach podstaw fizyki. Ostatni rozdział zawiera, w formie protokołów, przykładowe opracowania czterech doświadczeń fizycznych (dwóch z mechaniki i dwóch z elektryczności), w których pokazano, iż rzetelne podejście do najprostszych badań eksperymentalnych pozwala wyciągnąć z nich bardzo dużo ważnych wniosków. W aneksach podano streszczenia przedstawionej wiedzy, przydatne zwłaszcza na poszczególnych etapach opracowywania wyników pomiarów. Dodano też pięć tablic statystycznych umożliwiających dokładniejsze opracowanie pomiarów niż to zalecają normy ISO.

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, , (2014)

WWW: http://www.press.amu.edu.pl/
ISBN: 978-83-232-2745-8   (Pobrane:  2021-01-11)


13.

Jenczyk J., Dobies M., Makrocka-Rydzyk M., Wypych A., Jurga S.

The segmental and global dynamics in lamellar microphase-separated poly(styrene-b-isoprene) diblock copolymer studied by 1H NMR and dielectric spectroscopy The nuclear magnetic resonance (NMR) and dielectric spectroscopy (DS) methods were used to investigate the segmental and global dynamics in lamellar microphase separated poly(styrene-b-isoprene) (SI) diblock copolymer. For the first time, the susceptibility representation of the NMR relaxation data is applied to the analysis of the molecular dynamics in complex polymer systems like the diblock copolymer. This approach in combination with the frequency-temperature superposition (FTS) allows one to compare directly the NMR and DS data in an extended frequency range providing a unique comprehensive picture of various relaxation processes present in the system studied. The findings of these investigations include structural relaxations of the polyisoprene (PI) and the polystyrene (PS) blocks, a normal mode relaxation of the PI block, and an extra low frequency interfacial relaxation. Special attention has been devoted to influence of the copolymer morphology on the segmental and global dynamics in PI.
(C) 2013 Published by Elsevier Ltd.

European Polymer Journal, 49(12), 3986-3997 (2013)

DOI: 10.1016/j.eurpolymj.2013.09.003   (Pobrane:  2020-10-23)


12.

Makrocka-Rydzyk M., Wypych A., Dobies M., Jancelewicz M., Jurga S., Cho HY., Gao HF., Matyjaszewski K.

Molecular dynamics in PBA/PEO miktoarm star copolymers Molecular dynamics of miktoarm star copolymers consisting of poly(n-butyl acrylate) PBA and polyethylene oxide (PEO) arms was studied by means of Broadband Dielectric Spectroscopy (BDS) and Nuclear Magnetic Resonance (NMR) methods. The spectroscopic studies were performed for three types of copolymers differing in the composition, namely materials containing 76%, 46% and 16% molar fraction of PBA arms. The local processes, described by the Arrhenius law (e.g. the anisotropic rotation of methyl groups and the anisotropic local motions in the PEO chain), were observed for the studied systems below the glass transition temperature. It was found that the investigated PBA/PEO miktoarm star copolymers are characterized by single glass transition, which may result from similar values of glass transition temperatures of the PBA and PEO polymers. The segmental dynamics in the studied systems was quantitatively described by using the Vogel-Fulcher-Tammann (VFT) relation applied to combined NMR and BDS data. Moreover, above the glass transition temperature the interfacial polarization and conductivity phenomena were detected with the BDS method for all systems under study.
(C) 2013 Elsevier Ltd. All rights reserved.

Polymer, 54(13), 3341-3349 (2013)

DOI: 10.1016/j.polymer.2013.04.004


11.

Bilski P., Dobies M., Kozak A., Makrocka-Rydzyk M.

Autorstwo lub wspólautorstwo książki, podręcznika akademickiego, monografii, zeszytów ćwiczeń i innych materiałów dydaktycznych, a także redakcja edytorska, słowo wstępne,
w wydawnictwach naukowych ISSN lub ISBN,
oraz w wydawnictwach popularno - naukowych.

Analiza danych i planowanie eksperymentu fizycznego zgodnie z normami ISO W artykule przedstawiono istotę pomiaru fizycznego i niezbędne słownictwo związane z przeprowadzaniem eksperymentu fizycznego. W skrócie podano według wskazań ISO procedurę określania standardowych niepewności pomiarowych pomiarów bezpośrednich i złożonych. Porównywanie wyników pomiarów przedstawiono jako uzgadnianie ich przedziałów utworzonych na podstawie niepewności standardowej rozszerzonej. Pokazane sposoby planowania pomiarów pozwalają określić, czy eksperyment można uznać za zakończony. Procedury takie umożliwiają zaplanowanie dokładniejszych pomiarów oraz są bardzo pomocne przy formułowaniu wniosków podsumowujących przeprowadzone doświadczenie.

Postępy Fizyki, 64(2), 70-75 (2013)

WWW: http://www.ptf.net.pl/pl/aktualnosci/informacje-biezace/archiwum-postepow-fizyki/
ISSN: 0032-5430   (Pobrane:  2021-01-11)


10.

Makrocka-Rydzyk M., Wegner K., Szutkowski K., Kozak M., Jurga S., Gao H.

Morphology and NMR self-diffusion in PBA/PEO miktoarm star copolymers Morphology and NMR self-diffusion of two miktoarm star copolymers differing in fraction of poly(n-butyl acrylate) and poly(ethylene oxide) (PBA and PEO) arms were under investigation. Structural characteristics of copolymers was obtained on the basis of Small Angle X-Ray Scattering (SAXS) investigations. The phase separated nanoscale morphology of the miktoarm star copolymer with a high fraction of PEO arms was confirmed by Scanning Probe Microscopy (SPM) studies. The modified Avrami approach was used to obtain the information on the non-isothermal crystallization kinetics of the studied systems. It was observed that the crystallization in the system with a higher content of PBA, occurring at higher undercooling, was characterized by a higher crystallization rate. It was also found that increase in PBA arms fraction leads to the reduction in the size of PEO domains. The activation energy of the crystallization process, estimated with Kissinger's method, is lower for miktoarm star copolymer with higher PBA content, which results from facilitation of the transport of PEO chains in the direction of the growing crystal due to the presence of mobile PBA arms. The self-diffusion studies of miktoarm star copolymers melts, carried out with the Pulsed-Gradient STimulated-Echo (PGSTE) Nuclear Magnetic Resonance (NMR) technique, reveals the existence of at least two types of diffusion mechanisms in these systems.

Zeitschrift für Physikalische Chemie, 226, 1271-1292 (2012)

DOI: 10.1524/zpch.2012.0300   (Pobrane:  2020-10-23)


9.

Makrocka-Rydzyk M., Wypych A., Szpotkowski K., Kozak M., Jurga S., Gao H.F., Cho H.Y., Matyjaszewski K.

Structural studies of poly(butyl acrylate) - poly(ethylene oxide) miktoarm star polymers Structural behavior of miktoarm star polymers comprising poly(butyl acrylate) (PBA) and poly(ethylene oxide) (PEO) arms was studied by means of Differential Scanning Calorimetry (DSC), Wide Angle X-Ray Scattering (WAXS), Polarized Optical Microscopy (POM) and Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR) methods. The aim of this study was to correlate changes in the composition of the arms of the PBA/PEO miktoarm star polymers with their structures. As a consequence of increasing PBA content, the decrease in crystallinity of the studied PBA/PEO heteroarm star copolymers was observed. Regardless of the copolymer composition, fraction of oxyethylene units in the crystalline PEO phase was similar in all investigated systems. The POM images showed spherulitic morphology of the materials having low PBA content, while an increase in PBA arms fraction leads to the formation of less ordered structures. The analysis of FTIR vibrational spectrum indicates helical conformation of PEO chains in the crystalline phase. Isothermal crystallization studies carried out using the FTIR technique suggest the existence of isolated domains in the nanoscopic scale of investigated materials.

Polymer, 52(24), 5513-5520 (2011)

DOI: 10.1016/j.polymer.2011.09.020   (Pobrane:  2020-10-23)


8.

Jenczyk J., Makrocka-Rydzyk M., Wypych A., Głowinkowski S., Jurga S., Radosz M.

The phase structure and molecular dynamics in poly(styrene-b-isoprene) diblock copolymer Molecular dynamics of polyisoprene, polystyrene and poly(styrene-b-isoprene) diblock copolymer has been studied by means of broadband dielectric and magnetic resonance spectroscopies. The measurements of dielectric permittivity as well as NMR second moment, spin-lattice relaxation times T(1) and T(1ρ), in wide range of temperature were performed. It was found that the copolymer exhibits all motions observed in the neat components i.e., three motions connected with polyisoprene blocks (segmental, normal-mode and methyl group rotation) and one (segmental) related to polystyrene blocks. The mutual interaction between polystyrene and polyisoprene chains leads to stiffening of polyisoprene blocks and loosening of polystyrene structure. The polyisoprene segmental and normal-mode motions were analyzed in terms of the Havriliak-Negami model and Vogel-Fulcher-Tamman (VFT) relation. Based on NMR spin-diffusion experiment the size of polystyrene domains in copolymer was evaluated and accounts to 9 nm.
(C) 2010 Elsevier B.V. All rights reserved.

Journal od Non-Crystalline Solids, 356(11-17), 582-588 (2010)

DOI: 10.1016/j.jnoncrysol.2009.06.046   (Pobrane:  2020-10-23)


7.

Jancelewicz M., Nowaczyk G., Makrocka-Rydzyk M., Wypych A., Fojud Z., Jurga S., Maciejewski H.

Molecular dynamics in grafted polydimethylsiloxanes Rheological and dielectric behavior of linear PDMS and alkyl-modified PDMS melts has been studied. Molecular dynamics of linear PDMS, being a model of grafted polydimethylsiloxanes studied, has been examined carefully with particular attention paid to its ability to form the semicrystalline phase. Random incorporation of alkyl groups into PDMS chain has been shown to prevent the polymer crystallization. The glass transition temperature of the grafted PDMS changes proportionally to the modifier content. Both techniques allow characterization of the main alpha-relaxation, which is related to the glass transition and exhibits similar behavior in all systems. This relaxation is discussed in terms of the Vogel-Fulcher-Tammann-Hesse (VFTH) approach. The fragility of grafted PDMS materials was found to be higher as compared to the linear polymer. The analysis of the rheological data shows the existence of additional slow relaxation, which has been interpreted as the polymer chain motion.
(C) 2010 Elsevier B.V. All rights reserved.

Journal of Non-Crystalline Solids, 356(11-17), 669-675 (2010)

DOI: 10.1016/j.jnoncrysol.2009.07.036   (Pobrane:  2020-10-21)


6.

Makrocka-Rydzyk M., Nowaczyk G. , Głowinkowski S., Jurga S.

Dynamic mechanical study of molecular dynamics in ethylene-norbornene copolymers Dynamic mechanical studies of Molecular dynamics have been performed for two ethylene-norbornene copolymers. The analysis of data indicates the existence of three relaxation processes: a primary (alpha) and two secondary (beta and gamma) ones. It was found that the secondary processes beta and gamma are connected with the local motions of ethylene and norbornene groups, respectively and that their rates follow the Arrhenius relation. Moreover, the beta process was recognized as the Johari-Goldstein process acting as the precursor of the cooperative structural alpha-relaxation. Contrary to gamma and beta processes, the motional rate of alpha-one follows the Vogel-Fulcher-Tammann equation indicating the cooperative nature of motions involved in this process. An increase in norbornene content in copolymer slows down the molecular dynamics of both norbornene fragments and whole chains, and in consequence shifts these relaxation Processes into higher temperatures. Using the Havriliak-Negami formalism the motional parameters for the processes mentioned above were estimated.
(C) 2009 Elsevier Ltd. All rights reserved.

Polymer, 51(4), 908-912 (2010)

DOI: 10.1016/j.polymer.2009.12.027


5.

Orozbaev B., Fojud Z., Makrocka-Rydzyk M., Schroeder G., Jurga S.

Molecular dynamics of podand studied by broadband dielectric and nuclear magnetic resonance spectroscopies Nuclear magnetic resonance (NMR) and broadband dielectric spectroscopies (BDS) were used toanalyze the molecular dynamics in P10.3H Podand. The temperature studies of NMR line and magnetic spin-lattice relaxation times accompanied by DS investigation enabled us to distinguish three main dynamical processes connected with the motions of the P10.3H Podand chains. In the low-temperature region the magnetic relaxation was associated with fast axial C-3 rotation of methyl groups. Moreover, two other independent processes were observed and interpreted as (i) segmental motion of both oxyethylene and ethylene units, and (ii) the overall motion involved in the melting process.

Macromolecular Chemistry and Physics, 208(19-20), 2121-2127 (2007)

DOI: 10.1002/macp.200700197   (Pobrane:  2008-01-09)


4.

Makrocka-Rydzyk M., Orozbaev B., Nowaczyk G., Głowinkowski S., Jurga S.

Molecular dynamics in cyclic olefin copolymer Nuclear magnetic resonance, broadband dielectric spectroscopy and dynamic-mechanical thermal analysis were employed to study molecular dynamics of ethylene-norbornene copolymer. The analysis of experimental data indicates existence of three motional processes denoted as α, β, and γ in order of decreasing temperature. The α relaxation is related to the dynamic glass transition, while the beta relaxation, observed only for the untreated sample, is assigned to short range segmental motions involving norbornene units. The γ relaxation is due to very local motions of ethylene units e.g. trans-gauche isomerization, similar to those responsible for γ relaxation in polyethylene. The rate of motion accountable for γ process, follows the Vogel-Fulcher-Tammann equation, similarly to alpha transition, indicating cooperative nature of the motion.

Acta Physica Polonica A, 108(2), 385 (2005)

DOI: 10.12693/APhysPolA.108.385
WWW: http://przyrbwn.icm.edu.pl/APP/PDF/108/a108z221.pdf   (Pobrane:  2021-01-10)


3.

Głowinkowski S., Makrocka-Rydzyk M., Wanke S., Jurga S.

Molecular dynamics in polyethylene and ethylene-1-butene copolymer investigated by NMR methods H-1 and C-13 NMR spectra and H-1 spin-lattice relaxation times T1 and T1ρ have been employed to study the structure and molecular dynamics in polyethylene and ethylene-1-butene copolymer in the temperature range from 100 to 370 K. Results are interpreted in terms of alpha, beta and gamma-relaxation, as well as methyl group rotation. The activation energies for all motions were established. The incorporation of 1-butene into ethylene chain leads to an increase of mobility in amorphous and crystalline phases as well as appearance the C-13 resonance characteristic to the monoclinic structure in addition to the orthorhombic observed in both polymers. The crystallinity degree derived from T-1rho in studied polymers is close to that determined using DSC method.
(C) 2002 Elsevier Science Ltd. All rights reserved.

European Polymer Journal, 38(5), 961-969 (2002)

DOI: 10.1016/S0014-3057(01)00272-5   (Pobrane:  2020-10-23)


2.

Makrocka-Rydzyk M., Głowinkowski S., Jurga S., Meyer W.H.

Molecular dynamics in comb-like ionene as studied by NMR Proton and fluorine second moment and spin-lattice relaxation times T-1 and T-1p have been employed to study molecular dynamics in the comb-like 1-6,6-16-Me-BF4 ionene in the temperature range from 110 up to 300 K. The existence of motions of methyl groups, trans-gauche isomerization, and/or rotation of the main- and side-chain methylene groups, as well as isotropic reorientation of tetrafluoroborate ions were established. The observed relaxation behaviors are explained by motional models which assume Davidson-Cole asymmetrical distribution of correlation rimes. The best-fit motional parameters are given.

Applied Magnetic Resonance, 18(1), 63-70 (2000)

DOI: 10.1007/BF03162099


1.

Makrocka-Rydzyk M., Głowinkowski S., Jurga S., Meyer W.H.

Molecular dynamics in stiff ionene below glass-transition Temperature dependences of proton and fluorine second moments and spin-lattice relaxation time T-1 below glass transition were measured in glassy ''I-Do,Pip-Me-BF4'' ionene. The existence of motions of methyl groups and segments linking the cationic centers, namely piperidinium rings and trimethylene groups, for the polymeric part of ionene were established. Isotropic rotation of the counter-ion was evidenced and its limited diffusion suggested. To interpret the proton and fluorine relaxation data, a Davidson-Cole distribution of correlation times was assumed.

Solid State Nuclear Magnetic Resonance, 4(6), 353-360 (1995)

DOI: 10.1016/0926-2040(95)00013-G


 © Opisy i zdjęcia: Zakład Fizyki Makromolekularnej  | Ta stona używa ciasteczek
     Zaktualizowano: podstrony  2021-06-21  / bazę danych:   2021-08-30  by Webmaster: Zbigniew Fojud