Zakład Fizyki Makromolekularnej
Strona główna
Zespół
Badania
Aparatura
Seminaria
Publikacje
Nasze
konferencje
Aktywność
konferencyjna
Projekty
Programy
Najbliższe
wydarzenia
Linki
Kontakt

wizyta

od 2020-09-20

Uporządkuj seminaria według: najbliższe +1 | nadchodzące | tematów | autorów | wszystkie |867.

mgr Michalina Wilkowska

2021-10-08

 


866.

Magistraci / Licencjusze

2021-07-02

 


865.

lic Aleksandra Rosik

2021-06-25

Choroby układu krwionośnego to najczęstsza przyczyna zgonów w obecnych czasach. W związku z tym naukowcy oraz lekarze potrzebują takich metod analizy rytmu serca, które pozwolą na postawienie diagnozy w najkrótszym możliwym czasie. Badanie rytmu serca może również zostać wykorzystane do usprawnienia pracy wszczepionych pacjentom urządzeń regulujących pracę serca, które zmniejszają ryzyko zgonu poprzez natychmiastową reakcję – serce jest stymulowane impulsami elektrycznymi.

Podczas seminarium, przedstawione zostaną wyniki badań, które zostały przeprowadzone w ramach pracy licencjackiej i przedstawione w późniejszej publikacji. Omówione zostaną wyniki analizy szeregów RR osób z wszczepionym kardiowerterem defibrylatorem, u których wykryto jedną z arytmii, częstoskurcz komorowy lub migotanie komór.

Szeregi RR jako źródło informacji o arytmii. Analiza częstoskurczu komorowego i migotania komór

Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Zielonogórski


864.

dr n. med Adam Piotrowski

2021-06-18

Tajemnica lekarska


863.

dr hab. n. med Tomasz Piotrowski

2021-06-11

Wybrane obszary badań aplikacyjnych w Zakładzie Fizyki Medycznej WCO

Zakład Fizyki Medycznej. Wielkopolskie Cerntrum Onkologii


862.

mgr Julia Ludwiczak

2021-05-14

Wpływ surfaktantów Gemini na proces agregacji białek


861.

dr Maria Dobies

2021-04-30

Spektroskopia dielektryczna w badaniach polimerów


860.

prof. UAM dr hab. Zbigniew Fojud

2021-04-23

Charakterystyka fazowa i dynamika molekularna w cyklicznych czwartorzędowych bromkach amoniowych - dezynfektantach czwartej generacji - 3. Mechanizmy relaksacji spinowej i dynamika molekularna


859.

prof. UAM dr hab. Zbigniew Fojud

2021-04-16

Charakterystyka fazowa i dynamika molekularna w cyklicznych czwartorzędowych bromkach amoniowych - dezynfektantach czwartej generacji - 2. Właściwości termiczne i zmiany strukturalne


858.

prof. UAM dr hab. Zbigniew Fojud

2021-04-09

Charakterystyka fazowa i dynamika molekularna w cyklicznych czwartorzędowych bromkach amoniowych - dezynfektantach czwartej generacji - 1. Wprowadzenie


 © Opisy i zdjęcia: Zakład Fizyki Makromolekularnej  | Ta stona używa ciasteczek
     Zaktualizowano: podstrony  2021-06-21  / bazę danych:   2021-08-30  by Webmaster: Zbigniew Fojud