Zakład Fizyki Makromolekularnej
Strona główna
Zespół
Badania
Aparatura
Seminaria
Publikacje
Nasze
konferencje
Aktywność
konferencyjna
Projekty
Programy
Najbliższe
wydarzenia
Linki
Kontakt

wizyta

od 2020-09-20

Dr Lidia Szutkowska  | 1997-10 <> 2007-05

Doktorant

   CNBM UAM      +48 61-829-5291       centrum@amu.edu.pl


Zainteresowania naukowe:
Zastosowanie metod Magnetycznego Rezonansu Jądrowego do badań dynamiki molekularnej układów cieczy ograniczonej w układach porowatych o wielkościach wnęk rzedu nanometrów (CPG, MCM-41).

Analizowanie procesów relaksacyjnych i struktury widm protonowych oraz deuteronowych w celu dokładnego poznania istoty zmian dynamiki molekularnej układu modelowego i wykazanie zależności tych zmian od kształtu i wielkości wnek porowatych.

Publikacje                          Seminaria


5.

Szutkowska L., Peplińska B., Jurga S.

Molecular dynamics of tert-butyl chloride confined to CPG (7.4, 15.6 nm) The paper complements our earlier NMR investigation of molecular dynamics of tert-butyl chloride restricted by geometries of the type MCM-41 and CPG by the new sizes of CPG and by differential scanning calorimetry method. We report proton and deuteron NMR lineshapes and the spin-lattice relaxation results of tert-butyl chloride in CPG of the 15.6 nm and 7.4 nm pore diameter in the temperature range 70 K

Acta Physica Polonica A, 108(2), 357-370 (2005)

DOI: 10.12693/APhysPolA.108.357
WWW: http://przyrbwn.icm.edu.pl/APP/PDF/108/a108z218.pdf   (Pobrane:  2021-01-10)


4.

Wasyluk L., Peplińska B., Jurga S.

Molecular dynamics of tert-butyl chloride in CPG studied by NMR The molecular dynamics of tert-butyl chloride (TBC) confined to Controlled Pore Glass matrices of 25 and 7.5 nm were investigated by measuring NMR linewidths, lineshapes, and H-1 and H-2 spin-lattice relaxation times. The behaviour of confined TBC can be explained assuming that the guest molecules form two distinct phases; the surface-affected phase, composed of molecules located at the pore surface, and the bulk-like phase located at the centre of the pores. The bulk-like component of confined TBC, at the temperatures corresponding to the phase III, is characterized by two dynamically different subphases.
(C) 2003 Elsevier Inc. All rights reserved.

Solid State Nuclear Magnetic Resonance, 25(1-3), 177-184 (2004)

DOI: 10.1016/j.ssnmr.2003.03.028   (Pobrane:  2020-10-21)


3.

Wasyluk L., Peplińska B., Klinowski J., Jurga S.

NMR studies of the molecular dynamics of tert-butyl chloride confined in the mesoporous molecular sieve MCM-41 The molecular dynamics of tert-butyl chloride (TBC) confined in the molecular sieve MCM-41 were investigated by measuring NMR linewidths, lineshapes, and H-1 and H-2 spin lattice relaxation times. The temperatures of phase transitions of confined TBC are different from those in bulk. The behaviour of confined TBC can be explained assuming that the guest molecules form two kinds of molecular layers, one located at the pore surface and the other at the centre of the pore.

Physical Chemistry Chemical Physics, 4(11), 2392-2397 (2002)

DOI: 10.1039/b200634k


2.

Wasyluk L., Peplińska B., Jurga S.

Translational diffusion in tert-butyl chloride confined to MCM-41 The translational diffusion of bulk and confined to pores of 38 Angstrom of MCM-41 tert-butyl chloride was investigated in the temperature range 293-160 K by PFGSTE experiment. The diffusivity of bulk TBC undergoes a discontinuous reduction at the melting point. The activation energy of the process was calculated to be 15.4 kJ/mol in the liquid phase and 40.6 kJ/mol in the plastic phase. Diffusivity of TBC confined to MCM-41 is described by strongly non Gaussian propagators and the echo attenuation for long diffusion times exhibit diffusion diffraction.

Molecular Physics Reports, 33, 111-113 (2001)

WWW: http://www.ifmpan.poznan.pl/mol/
ISSN: 1502-1250   (Pobrane:  2021-01-07)


1.

Peplińska B., Wasyluk L., Łaniecki M., Jurga S.

Dynamics in tert-butyl chloride confined to MCM-41 The molecular dynamic of tert-butyl chloride confined to pores of 24.4 Angstrom of MCM-41 is investigated by deuterium NMR spectroscopy. The temperatures of the all phase transitions are depressed by about 10 K in porous MCM-41 relative to the bulk transitions. The rotation of the (CD3)(3) about C-CI (C) axis is less restricted than CD3 rotation about C-C bond (C-3) axis. Variable temperature lineshape analysis yield the activation energy for C3 rotation of E-a = 5.2 kcal/mol in good agreement with E-a = 4.5 kcal/mol obtained from the temperature dependence of spin-lattice relaxation times.

Molecular Physics Report, 29, 50-54 (2000)

WWW: http://www.ifmpan.poznan.pl/mol/


 © Opisy i zdjęcia: Zakład Fizyki Makromolekularnej  | Ta stona używa ciasteczek
     Zaktualizowano: podstrony  2021-06-21  / bazę danych:   2021-08-30  by Webmaster: Zbigniew Fojud